Kopalnia Winna Góra

Kopalnia Bazaltu „Winna Góra” położona jest obok miejscowości Piotrowice, gmina Męcinka w województwie dolnośląskim.

Kopalnia „Winna Góra” to zakład górniczy zajmujący się wydobyciem i przeróbką mechaniczną doskonałej jakości bazaltu.

Bazalt ze złoża „Winna Góra” jest skałą magmową, ciemnej barwy o teksturze zbitej.
Charakteryzuje się:
  • dużą wytrzymałością na ściskanie,
  • wysoką mrozoodpornością,
  • niską ścieralnością,
  • dobrym powinowactwem z asfaltem, co kwalifikuje je do zastosowania w budownictwie drogowym i wytwarzania mas do nawierzchni, bitumicznych jak również do betonów specjalnych.

Ekspedycja kruszywa może odbywać się transportem kołowym i kolejowym.
Kopalnia Bazaltu „Winna Góra” spełnia europejskie normy jakości a dowodem jest wprowadzony od 2005 r. System Zakładowej Kontroli Produkcji - Certyfikat 1454-CPD-035-4 (pobierz certyfikat).

W ofercie kopalni znajdują się wysokiej jakości kruszywa bazaltowe:
  • Kruszywo drobnogranulowane 0/2;
  • Mieszanka drobnogranulowana 0/4;
  • Grys 2/8;
  • Grys 8/11;
  • Grys 8/16;
  • Grys 16/22.

Kompetencja, solidność i dbałość o zadowolenie klienta, to nasze cechy, które są gwarancją jakości i terminowości realizacji zamówień. Wysokie standardy funkcjonowania Kopalni „Winna Góra” zapewnia ciągle udoskonalana technologia wydobycia i przeróbki mechanicznej bazaltu oraz dobrze wyszkolona załoga, przygotowana do spełniania procesów rynkowych i potrzeb klientów.